🔺 خزایی: نامزدهای انتخابات اخلاق را رعایت کنند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خزایی: نامزدهای انتخابات اخلاق را رعایت کنند

🔺 خزایی: نامزدهای انتخابات اخلاق را رعایت کنند

🔹 نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس دوازدهم گفت: نامزدهای انتخاباتی از بد اخلاقی دوری کنند و به ستادهایشان نیز این موضوع را گوشزد کنند. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup