🔺 خلجی : سیاست‌ورزی اخلاق‌مدارانه شهید رییسی در آغاز رقابت‌های انتخاباتی مشهود بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 خلجی : سیاست‌ورزی اخلاق‌مدارانه شهید رییسی در آغاز رقابت‌های انتخاباتی مشهود بود

🔺 خلجی : سیاست‌ورزی اخلاق‌مدارانه شهید رییسی در آغاز رقابت‌های انتخاباتی مشهود بود

🔺 خلجی : سیاست‌ورزی اخلاق‌مدارانه شهید رییسی در آغاز رقابت‌های انتخاباتی مشهود بود

🔹 رییس شورای اطلاع رسانی دولت نسبت به ادامه مسیری که شهیدآیت الله سید ابراهیم رئیسی با اخلاص و تحمل سختیها، ریل‌گذاری کرد اظهاار امیدواری کرد. / ایسنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup