🔺 باقری کنی: کشورهای مسلمان و منطقه برای شهید رئیسی اهمیت ویژه‌ای داشت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 باقری کنی: کشورهای مسلمان و منطقه برای شهید رئیسی اهمیت ویژه‌ای داشت

🔺 باقری کنی: کشورهای مسلمان و منطقه برای شهید رئیسی اهمیت ویژه‌ای داشت

🔺 باقری کنی: کشورهای مسلمان و منطقه برای شهید رئیسی اهمیت ویژه‌ای داشت

🔹 علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه در یکی دیگر از دیدارهای خود در حاشیه نشست  وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس با مورات نورتلئو وزیر خارجه قزاقستان در خصوص موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه روابط دوجانبه و منطقه گفتگو وتبادل نظر کرد. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup