🔺 هشدار جدی به همه متولیان در سه قوه : واردات دست دوم ھا ؛ یک نمای نزدیک از قبرستان خودروھا، ضررغیر قابل جبران برای مردم و شادی دلال ھا

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 هشدار جدی به همه متولیان در سه قوه : واردات دست دوم ھا ؛ یک نمای نزدیک از قبرستان خودروھا، ضررغیر قابل جبران برای مردم و شادی دلال ھا

🔺 هشدار جدی به همه متولیان در سه قوه : واردات دست دوم ھا ؛ یک نمای نزدیک از قبرستان خودروھا، ضررغیر قابل جبران برای مردم و شادی دلال ھا

🔺 هشدار جدی به همه متولیان در سه قوه : واردات دست دوم ھا ؛ یک نمای نزدیک از قبرستان خودروھا، ضررغیر قابل جبران برای مردم و شادی دلال ھا

🔹 فارغ از اینکه آیا اساسا در شان ایرانیان است که خودروی دست دوم سوار شوند یا نه، ماجرای تولید و فروش خودرو در ایران از کارکرد مصرفی، تبدیل به کالای سرمایه ای و عرصه ای برای دلالی و سودجویی شده است؛ سود بیشتر برای دلال و خسارت ناپیدا برای مصرف کننده در بلند مدت و مھم تر خسارت توسعه ای و زیان انباشته برای کل کشور. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup