🔺 بیانیه بیش از ۲۲۰ نماینده در واکنش به رویکرد ضد ایرانی شورای حکام/ مجلس انقلابی در صورت تکرار این رویکردها، دولت را ملزم به تجدیدنظر در تعاملات آینده با آژانس می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بیانیه بیش از ۲۲۰ نماینده در واکنش به رویکرد ضد ایرانی شورای حکام/ مجلس انقلابی در صورت تکرار این رویکردها، دولت را ملزم به تجدیدنظر در تعاملات آینده با آژانس می‌کند

🔺 بیانیه بیش از ۲۲۰ نماینده در واکنش به رویکرد ضد ایرانی شورای حکام/ مجلس انقلابی در صورت تکرار این رویکردها، دولت را ملزم به تجدیدنظر در تعاملات آینده با آژانس می‌کند

🔺 بیانیه بیش از ۲۲۰ نماینده در واکنش به رویکرد ضد ایرانی شورای حکام/ مجلس انقلابی در صورت تکرار این رویکردها، دولت را ملزم به تجدیدنظر در تعاملات آینده با آژانس می‌کند

🔹 عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه ۲۲۰ نماینده در واکنش به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تروئیکای اروپا علیه ایران را قرائت کرد. / قوه قضائیه

ادامه مطلب ...
popup