🔺 دهه «رکود، عبرت، تجربه»|جهش 12باره قیمت مسکن در دهه 90

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دهه «رکود، عبرت، تجربه»|جهش 12باره قیمت مسکن در دهه 90

🔹 بررسی عملکرد دولت‌ها در بخش مسکن در دهه 90 نشان می‌دهد به‌واسطه بی‌عملی و تعطیلی دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن طی 10 سال 12 بار افزایش یافته است. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup