🔺 خاندوزی: اقتصاد ایران از وضعیت اضطرار خارج شده است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خاندوزی: اقتصاد ایران از وضعیت اضطرار خارج شده است

🔺 خاندوزی: اقتصاد ایران از وضعیت اضطرار خارج شده است

🔹 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت سیزدهم در تنگناهای اقتصادی دولت را تحویل گرفت و توانست در مدت کوتاهی اقتصاد کشور را از حالت اضطرار خارج کند و هم اکنون «متغیرهای واقعی اقتصاد» بهبود یافته و «متغیرهای اسمی اقتصادی» نظیر تورم نیز در شیب نزولی قرار گرفته اند.   / ایرنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup