🔺 شهید رئیسی الگوی کرامت برای آبادیران بود/مشکل آب بیش از نیمی از استان‌ها تا سال آینده حل می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 شهید رئیسی الگوی کرامت برای آبادیران بود/مشکل آب بیش از نیمی از استان‌ها تا سال آینده حل می‌شود

🔺 شهید رئیسی الگوی کرامت برای آبادیران بود/مشکل آب بیش از نیمی از استان‌ها تا سال آینده حل می‌شود

🔺 شهید رئیسی الگوی کرامت برای آبادیران بود/مشکل آب بیش از نیمی از استان‌ها تا سال آینده حل می‌شود

🔹 دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت گفت: رئیس‌جمهور شهید آیت الله رئیسی، مردی بود که به این باور رسید که برای آبادی ایران باید نیت خدایی داشت و برای خدا کار کرد و نیت خالصانه اولین رمز شهید رئیسی برای آبادیران بود. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup