🔺 سرتیم اقتصادی خود را شفاف و علنی معرفی کنید/ برای مشکلات معیشتی راهکار مناسب بدهید/ موضع نامزد‌ها برای افزایش قیمت‌ها اعلام شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سرتیم اقتصادی خود را شفاف و علنی معرفی کنید/ برای مشکلات معیشتی راهکار مناسب بدهید/ موضع نامزد‌ها برای افزایش قیمت‌ها اعلام شود

🔺 سرتیم اقتصادی خود را شفاف و علنی معرفی کنید/ برای مشکلات معیشتی راهکار مناسب بدهید/ موضع نامزد‌ها برای افزایش قیمت‌ها اعلام شود

🔹 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه همه نامزد‌های ریاست جمهوری باید به طور علنی و شفاف به مردم بگویند که سرتیم اقتصادی دولت آینده آن‌ها چه کسی است؟ گفت: باید مشخص شود که نامزد‌ها برای یارانه ها، کسری بودجه، ناترازی در برق و بنزین، ناترازی در منابع بانکی، بخش غیرمولد اقتصاد و حوزه صادرات و معضل تخصیص ارز برای تولید چه برنامه روشن و جامعی دارند و به مردم توضیح دهند تا ثبت و در آینده از آن‌ها مطالبه شود. / تابناک

ادامه مطلب ...
popup