🔺 افزایش ۷ میلیون تنی تولید گندم در دولت سیزدهم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 افزایش ۷ میلیون تنی تولید گندم در دولت سیزدهم

🔺 افزایش ۷ میلیون تنی تولید گندم در دولت سیزدهم

🔹 رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه تغییر اقلیم به یک ابرچالش تبدیل شده است، گفت: تولید گندم در دولت سیزدهم طی سال ۱۴۰۰ نزدیک ۳ میلیون تن، سال ۱۴۰۱ حدود ۶ میلیون تن و امسال حداقل ۷ میلیون تن افزایش داشته است. / ایرنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup