🔺 سردار نقدی:هیچ راهی برای سازش دشمن صهیونیستی وجود ندارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سردار نقدی:هیچ راهی برای سازش دشمن صهیونیستی وجود ندارد

🔺 سردار نقدی:هیچ راهی برای سازش دشمن صهیونیستی وجود ندارد

🔺 سردار نقدی:هیچ راهی برای سازش دشمن صهیونیستی وجود ندارد

🔹 معاون هماهنگ‌کننده سپاه با بیان اینکه هیچ راهی برای سازش با دشمن صهیونیستی وجود ندارد، گفت: مردم مقاوم غزه تصمیم گرفتند که زیر بار ذلت نروند تا به زندگی روشن، عزت و آزادی دست پیدا کنند. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup