🔺 بازدید از روند چاپ تعرفه‌های انتخاباتی و آماده‌سازی دستگاه‌های احراز هویت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بازدید از روند چاپ تعرفه‌های انتخاباتی و آماده‌سازی دستگاه‌های احراز هویت

🔺 بازدید از روند چاپ تعرفه‌های انتخاباتی و آماده‌سازی دستگاه‌های احراز هویت

🔺 بازدید از روند چاپ تعرفه‌های انتخاباتی و آماده‌سازی دستگاه‌های احراز هویت

🔹 معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان از روند چاپ تعرفه‌های انتخابات توسط وزارت کشور بازدید کردند. / ایسنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup