🔺 کاهش ۵۰۰ هزار تنی واردات شکر با افزایش تولید داخلی در دولت سیزدهم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 کاهش ۵۰۰ هزار تنی واردات شکر با افزایش تولید داخلی در دولت سیزدهم

🔺 کاهش ۵۰۰ هزار تنی واردات شکر با افزایش تولید داخلی در دولت سیزدهم

🔺 کاهش ۵۰۰ هزار تنی واردات شکر با افزایش تولید داخلی در دولت سیزدهم

🔹 اقدامات دولت سیزدهم برای برنامه افزایش تولید، تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی چغندرقند و نیشکر و حمایت از تولیدکنندگان داخلی سبب افزایش تولید شکر و کاهش واردات آن شده به طوری که سال گذشته واردات شکر بیش از ۵۰۰ هزار تن کمتر شده است. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup