🔺 درخواست بلاروس از کشورهای بریکس برای اتحاد در مبارزه با تحریم‌های غرب

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 درخواست بلاروس از کشورهای بریکس برای اتحاد در مبارزه با تحریم‌های غرب

🔺 درخواست بلاروس از کشورهای بریکس برای اتحاد در مبارزه با تحریم‌های غرب

🔺 درخواست بلاروس از  کشورهای بریکس برای اتحاد در مبارزه با تحریم‌های غرب

🔹 سرگئی آلینیک وزیر امور خارجه بلاروس گفت که مینسک از کشورهای بریکس و شرکای آنها می خواهد که در مبارزه با تحریم های غیرقانونی غرب متحد شوند. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup