🔺 اقتصاد غیرنفتی؛ رؤیای تحقق‌نیافته

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اقتصاد غیرنفتی؛ رؤیای تحقق‌نیافته

🔺 اقتصاد غیرنفتی؛ رؤیای تحقق‌نیافته

🔹 کارشناس اقتصاد در خصوص مطالبات اقتصادی از رئیس‌جمهور آینده با اشاره به لزوم خروج از اقتصاد تک‌محصولی گفت:‌ اصلاح سیاست‌های ارزی اولین گام اقتصاد غیرنفتی است، در حال حاضر صادرات توجیهی ندارد؛ سود مال دلال‌ها و رانت‌خوارهاست. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup