🔺 مقام ارشد حماس: اظهارات هاگاری دلیلی بر شکست در جنگ علیه غزه است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 مقام ارشد حماس: اظهارات هاگاری دلیلی بر شکست در جنگ علیه غزه است

🔺 مقام ارشد حماس: اظهارات هاگاری دلیلی بر شکست در جنگ علیه غزه است

🔺 مقام ارشد حماس: اظهارات هاگاری دلیلی بر شکست در جنگ علیه غزه است

🔹 یکی از رهبران حماس چهارشنبه شب خاطر نشان کرد که اظهارات هاگاری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ـ مبنی بر غیرممکن بودن نابودی حماس اعترافی تلخ و دلیلی بر شکست دشمن اشغالگر در جنگ علیه غزه است. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup