🔺 باقری: آخرین حلقه از سیاست همسایگی ایران تکمیل شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 باقری: آخرین حلقه از سیاست همسایگی ایران تکمیل شد

🔺 باقری: آخرین حلقه از سیاست همسایگی ایران تکمیل شد

🔹 سرپرست وزارت خارجه ایران خبر داد آخرین حلقه از سیاست همسایگی ایران تکمیل شد و در این چهارچوب در دیداری که شب گذشته با وزیر خارجه بحرین داشتم توافق صورت گرفت که و ترتیبات لازم برای احیای روابط ۲ کشور تدوین شود. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup