🔺 پیشرفت ایران در اوج دفاع از مردم فلسطین و تحریم‌ها محقق شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پیشرفت ایران در اوج دفاع از مردم فلسطین و تحریم‌ها محقق شد

🔺 پیشرفت ایران در اوج دفاع از مردم فلسطین و تحریم‌ها محقق شد

🔺 پیشرفت ایران در اوج دفاع از مردم فلسطین و تحریم‌ها محقق شد

🔹 وزیر کشور با اشاره به دستاوردهای دولت سیزدهم گفت: ما در اوج دفاع از مردم فلسطین و مقاومت و در اوج تحریم و فشار دشمن این پیشرفت‌ها را به دست آوردیم. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup