🔺 پاسخ زنگنه به جلیلی و زاکانی: ۳سال است آمادگی برای مناظره کرسنت را اعلام کردم/ به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن می توانید در خیابان راحت راه بروید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 پاسخ زنگنه به جلیلی و زاکانی: ۳سال است آمادگی برای مناظره کرسنت را اعلام کردم/ به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن می توانید در خیابان راحت راه بروید

🔺 پاسخ زنگنه به جلیلی و زاکانی: ۳سال است آمادگی برای مناظره کرسنت را اعلام کردم/ به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن می توانید در خیابان راحت راه بروید

🔺 پاسخ زنگنه به جلیلی و زاکانی: ۳سال است آمادگی برای مناظره کرسنت را اعلام کردم/ به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن می توانید در خیابان راحت راه بروید

🔹 بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت در واکنش به سخنان جلیلی و زاکانی گفت: سه سال است آمادگی برای مناظره را اعلام کردم. خسارتی که به کشور زدید جبران ناپذیر است.  / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup