🔺 در بازار میوه چه خبر است؟/مازاد انبه در بازار عادی نیست 

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 در بازار میوه چه خبر است؟/مازاد انبه در بازار عادی نیست 

🔺 در بازار میوه چه خبر است؟/مازاد انبه در بازار عادی نیست 

🔹 رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: واردات انبه به ایران به صورت نامتعارفی زیاد شده است به طوری که دیگر واردات قانونی آن سودآور نیست و اگر این ضرردهی تداوم داشته باشد پس می‌توان نتیجه گرفت حتما اتفاقاتی در مرز در حال رخ دادن است.  / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup