🔺 علیه یکدست سازی اقتصادی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 علیه یکدست سازی اقتصادی

🔺 علیه یکدست سازی اقتصادی

🔹 دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمده بود که پس از یک دوره بحران، وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهبود نسبی پیدا کرده بود و در چنان شرایطی، کارشناسان و فعالان اقتصادی انتظار داشتند که دولتی سر کار آید که بهبود نوپای پس از دوران فترت را تثبیت کند. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup