Loading fehamnews خبر فهام

📷 نشست ویدئویی وزرای امور خارجه ایران و امارات

📷 نشست ویدئویی وزرای امور خارجه ایران و امارات

🔹 در این گفتگو طرفین آمادگی خود را برای توسعه همکاریها در زمینه های مختلف در راستای منافع مشترک مورد تاکید قرار دادند .
🔹 ظریف با یادآوری شرایط حساس منطقه بر ضرورت گفتگو و همکاری های فیمابین تاکید کرد و اظهار داشت: دیگران ممکن است از شرایط کنونی درجهت بی ثباتی منطقه بهره برداری کنند، ولی ما به عنوان همسایه باید در اندیشه ثبات منطقه باشیم.
🔹 طرف اماراتی نیز در این گفتگو همکاری ایران و امارات را درمنطقه ضروری دانست و بر استمرار رایزنی های فیمابین و تبدیل چالش ها به فرصت ها تاکید کرد.