Loading fehamnews خبر فهام

کشف دومین منبع گازی ترکیه در دریای سیاه

کشف دومین منبع گازی ترکیه در دریای سیاه

🔹 رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه بر عرشه کشتی تحقیقاتی حفاری فاتح:

🔹 در ادامه اکتشافات بعمل آمده در میدان گازی تونا-۱ در دریای سیاه به ذخایر جدید گازی به حجم ۸۵ میلیارد مترمکعب دست یافته ایم.

🔹 با احتساب ذخیره جدید، حجم کل میدان گازی کشف شده در منطقه تونا-۱ بالغ بر ۴۰۵ میلیارد مترمکعب می شود.