Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین المللی
  • ارمنستان: با جمهوری آذربایجان برای برقراری #آتش_بس از نیمه شب امشب به توافق رسیده ایم

ارمنستان: با جمهوری آذربایجان برای برقراری #آتش_بس از نیمه شب امشب به توافق رسیده ایم

ارمنستان: با جمهوری آذربایجان برای برقراری #آتش_بس از نیمه شب امشب به توافق رسیده ایم

🔹 وزارت امور خارجه آذربایجان از دستیابی به توافق آتش بس انسانی موقت با ارمنستان از نمیه شب امشب خبر داد.