Loading fehamnews خبر فهام

🎥 بی نیازی کشور از واردات فویل های طلاکوب

🔹 با تولید فویل های طلاکوب در یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه، کشور از واردات این محصول بی نیاز شد.