Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی و حوادث
  • 🎥 دکتر حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت: در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۲ تا ۱۴ ماه دیگر واکسن کرونا در دسترس قرار می‌گیرد

🎥 دکتر حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت: در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۲ تا ۱۴ ماه دیگر واکسن کرونا در دسترس قرار می‌گیرد