Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی و حوادث
  • 🎥 دکتر حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت: افراد بسیاری به کرونا مبتلا می شوند، اما علائمی ندارند و متوجه نمی شوند.

🎥 دکتر حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت: افراد بسیاری به کرونا مبتلا می شوند، اما علائمی ندارند و متوجه نمی شوند.