Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ویدئو / از ضرر هنگفت شهرداری تهران تا شکایت از هیأت مدیره یاس

🔹 شهرداری‌ها به واسطه جنس کار و نوع فعالیتشان همیشه جزو متهمان فساد در دستگاه‌های اجرایی هستند و در این مدت، بروز چند پرونده دانه‌درشت همچون پرونده کارگزاری یاس که موجب بازداشت قائم مقام شهردار پیشین تهران و همچنین دستگیری دو شهردار در این دوره از مدیریت شهری تهران شد، نشان داد که شهرداری‌ها به خصوص شهرداری تهران در صورت عدم نظارت درست می‌تواند محلی برای ظهور و بروز انواع و اقسام فسادها باشد؛ هرچند حالا حناچی - شهردار تهران - معتقد است که با نظارت، توانسته تا حدودی این موضوع را کنترل کند. گزیده گفت‌وگوی حناچی با ایسنا را در این ویدئو ببینید.

https://www.isna.ir/news/1400021409357/ویدئو-از-ضرر-هنگفت-شهرداری-تهران-تا-شکایت-از-هیأت-مدیره-یاس
mediaad-Pazs