🔺 دولت آینده با حمایت سازمانهای مردم نهاد مراکز «خانه امن» را توسعه دهد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دولت آینده با حمایت سازمانهای مردم نهاد مراکز «خانه امن» را توسعه دهد

🔺 دولت آینده با حمایت سازمانهای مردم نهاد مراکز «خانه امن» را توسعه دهد

🔹 معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با بیان اینکه بیش از ۹۰ مرکز خانه امن با همکاری سازمانهای مردم نهاد و بهزیستی مشغول به کار هستند، گفت: امیدوارم زمینه برای توسعه این مراکز فراهم شود و دولت آینده هم با همین نگاه این مراکز را توسعه دهد و از بخش غیر دولتی و سازمان مردم نهاد حمایت کند، این فرصت فراهم باشد که به شکل اساسی با آسیب ها در حوزه های مختلف از جمله آسیب‌های زنان و کودکان مقابله کنند.

ادامه مطلب ...
popup