🔺 "دلتا" همبازی خطرناک کودکان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 "دلتا" همبازی خطرناک کودکان

🔺 "دلتا" همبازی خطرناک کودکان

🔹 نوع جدید ویروس جهش یافته کرونا که دلتا نام گرفته و کانون شیوع آن کشور هند است در رفتار جدید خود، کودکان و نوزادان را بسیار بیشتر از همنوعان چینی و انگلیسی خود هدف قرار داده و در واقع قدرت بالای سرایت او مرزهای ابتلا را جابجا کرده است.

ادامه مطلب ...
popup