🔺 واکسن‌هایی که به نام «کرونا» جان می‌گیرند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 واکسن‌هایی که به نام «کرونا» جان می‌گیرند

🔺 واکسن‌هایی که به نام «کرونا» جان می‌گیرند

🔹 مادرش روی تخت بیمارستان و در مبارزه با این ویروس شاخ‌دار کرونا دست وپنجه نرم می‌کرد اما او طاقت دیدن جسم ناتوان و رنجور مادر را نداشت، هزاران فکر و خیال منفی به سراغش می‌آمد که مبدا مادر را از دست بدهد، می‌خواست برای نجات او از مرگ کاری کند.

ادامه مطلب ...
popup