🔺 بهزیستی به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی چه خدماتی ارائه می دهد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بهزیستی به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی چه خدماتی ارائه می دهد؟

🔺 بهزیستی به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی چه خدماتی ارائه می دهد؟

🔹 معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه حدود ۴۵ درصد از کل معلولان تحت پوشش بهزیستی استان تهران را معلولان جسمی و حرکتی تشکیل می‌دهند، گفت: برای مناسب‌سازی خودروی معلولان جسمی حرکتی برای خود راننده تا سقف ۴ میلیون تومان اعتبار پیش‌بینی شده است و همچنین برای مناسب‌سازی منازل نیز تا سقف ۱۰ میلیون تومان با ارائه فاکتور معتبر، هزینه مناسب‌سازی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...