🔺 بساط شعبده بازی مؤسسات کنکوری جمع می‌شود؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بساط شعبده بازی مؤسسات کنکوری جمع می‌شود؟

🔺 بساط شعبده بازی مؤسسات کنکوری جمع می‌شود؟

🔹 یک کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش گفت: معتقدم مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون کنکور سراسری، نیازمند مصوبات تکمیلی است. کلیت مصوبه فعلی هرچند در مسیر حذف کنکور است، اما در عمل به سمت حذف قطعی کنکور حرکت نمی کند و لازم است با مصوبات مکملی همراه شود. در پشت این مصوبات، اراده جدی برای حذف کنکور دیده نمی‌شود.

ادامه مطلب ...
popup