🔺 خروج مراکز پرخطر از تهران؛ یکی از شروط آمادگی در بحران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خروج مراکز پرخطر از تهران؛ یکی از شروط آمادگی در بحران

🔺 خروج مراکز پرخطر از تهران؛ یکی از شروط آمادگی در بحران

🔹 مدیر عامل سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران با بیان اینکه فاصله انجام اقدامات در راستای آماده سازی تهران برای مقابله با بحران بسیار کند است وسرعت مناسبی ندارد، گفت: متاسفانه اگر به خروج مراکز پرخطر از سطح شهر تهران توجه نشود ممکن است زمانی متوجه لزوم خروج آن‌ها شویم که یکی از این مراکز دچار حادثه شده باشد.

ادامه مطلب ...
popup