🔺 بیش از ۲۰۰ قربانیِ سیل در اروپا و احتمال افزایش تلفات

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بیش از ۲۰۰ قربانیِ سیل در اروپا و احتمال افزایش تلفات

🔺 بیش از ۲۰۰ قربانیِ سیل در اروپا و احتمال افزایش تلفات

🔹 وقوع شدیدترین حادثه سیل و طغیان رودخانه ها در هفته گذشته در اروپای مرکزی که طی دهه های اخیر بی سابقه بوده، مردم این منطقه را در بهت فرو برده و آثار تخریب و خسارات گسترده ناشی از آن در سراسر غرب آلمان و شرق بلژیک مشهود است.

ادامه مطلب ...
popup