🔺 مردم به مرزهای چهارگانه غربی مراجعه نکنند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مردم به مرزهای چهارگانه غربی مراجعه نکنند

🔺 مردم به مرزهای چهارگانه غربی مراجعه نکنند

🔹 فرمانده مرزبانی ناجا گفت: با توجه به قوانین و مقررات مرزی کشور دوست و همسایه عراق، از هموطنان انتظار است که تحت هیچ شرایطی به مرزهای چهارگانه مراجعه نداشته باشند زیرا هیچ خدماتی در خصوص روادید و تردد زوار به هموطنان داده نمی‌شود.

ادامه مطلب ...
popup