🔺 بازدید رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران از مجتمع قضایی شرق استان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بازدید رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران از مجتمع قضایی شرق استان

🔺 بازدید رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران از مجتمع قضایی شرق استان

🔹 رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران در جمع کارکنان مجتمع از آنان خواست، اهتمام جدی توام با حس وظیفه شناسی را در اجرای کامل ماموریت‌های محوله سرلوحه کار خود قرار دهند.

ادامه مطلب ...
popup