🔺 ضرورت افزایش سهم مترو/لزوم اختصاص تسهیلات توسعه حمل و نقل عمومی توسط مجلس دربودجه سال آتی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ضرورت افزایش سهم مترو/لزوم اختصاص تسهیلات توسعه حمل و نقل عمومی توسط مجلس دربودجه سال آتی

🔺 ضرورت افزایش سهم مترو/لزوم اختصاص تسهیلات توسعه حمل و نقل عمومی توسط مجلس دربودجه سال آتی

🔹 شهردار تهران گفت: از ۷۵ درصد تردد حمل و نقل عمومی سهم مترو باید ۳۰ درصد باشد که در حال حاضر این سهم ۱۰ درصد و ۲۳ درصد نیز سهم اتوبوسرانی است. بنابراین بر اساس تکلیف باید به سمت توسعه حمل و نقل ریلی بر محور مترو، حرکت کنیم.

ادامه مطلب ...
popup