🔺 سردار اشتری: خانواده شهدا پرچمداران ایثار و تجلی وحدت هستند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سردار اشتری: خانواده شهدا پرچمداران ایثار و تجلی وحدت هستند

🔺 سردار اشتری: خانواده شهدا پرچمداران ایثار و تجلی وحدت هستند

🔹 فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با خانواده شهیدان استواردوم "حامد ضابط" و استواردوم" محمد علی دولت آبادی" گفت: خانواده شهدا پرچمداران ایثار و تجلی وحدت هستند و خدمت به خانواده این عزیزان یک ارزش معنوی است.

ادامه مطلب ...
popup