🔺 صدور بیش از ۳۴ هزار سند سجلی برای افراد فاقدین شناسنامه در سیستان و بلوچستان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 صدور بیش از ۳۴ هزار سند سجلی برای افراد فاقدین شناسنامه در سیستان و بلوچستان

🔹 معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده های فاقدین ورقه در استان از سال ۱۳۹۲ تا کنون گفت: از سال ۹۲ تا کنون بالغ بر ۳۵۰۰ پرونده رسیدگی و بیش از ۳۴۰۰۰ سندسجلی صادره شده است و در حال حاضر بالغ بر ۲۸۰۰ پرونده در شوراهای تامین شهرستانها مطرح که در حال رسیدگی می باشد.

ادامه مطلب ...
popup