🔺 حضور بیش از ۵۰۰ کودک کار و آسیب پذیر در «جشنواره بادبادک ها»

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حضور بیش از ۵۰۰ کودک کار و آسیب پذیر در «جشنواره بادبادک ها»

🔺 حضور بیش از ۵۰۰ کودک کار و آسیب پذیر در «جشنواره بادبادک ها»

🔹 مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از حضور بیش از ۵۰۰ نفر از کودکان مراکز پرتو (کودکان کار و آسیب پذیر) در «جشنواره بادبادک ها» خبرداد و گفت: تلاش داریم در این هفته هم جامعه را نسبت به کودکان و به خصوص کودکان خاص حساس کنیم و هم برای این کودکان شرایط متفاوت و مفرحی را ایجاد کنیم.

ادامه مطلب ...
popup