🔺 بی‌توجهی شهرداری به تهیه سند تحویل و تحول مدیریت شهری دوره پنجم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بی‌توجهی شهرداری به تهیه سند تحویل و تحول مدیریت شهری دوره پنجم

🔹 یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: دو ماه است از تاریخ دوره جدید مدیریت شهری می گذرد و هنوز گزارش حساب درآمد و هزینه مرداد و شهریور ماه به صحن شورا نیامده است. این تذکر را دوستان شهرداری مدنظر قرار دهند.

ادامه مطلب ...
popup