🔺 شکل گیری کلونی های فساد با طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 شکل گیری کلونی های فساد با طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی

🔺 شکل گیری کلونی های فساد با طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی

🔹 اعضای شورای شهر تهران به طرح الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی به منظور کاهش زمان صدور پروانه ساخت و اصلاح آن رای دادند.

ادامه مطلب ...
popup