🔺 بهزیستی تنها مرجع صدور مجوز NGOهای مرتبط با فعالیتهای بهزیستی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بهزیستی تنها مرجع صدور مجوز NGOهای مرتبط با فعالیتهای بهزیستی

🔹 رییس دبیرخانه توسعه مؤسسات و مراکز غیر دولتی سازمان بهزیستی کشور به استناد رای معاونت حقوقی رئیس جمهور بهزیستی را تنها مرجع صدور مجوز ایجاد شبکه‌های تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع فعالیت های این سازمان معرفی کرد.

ادامه مطلب ...
popup