🔺 هفته ناجا فرصتی برای ارائه کارنامه یک ساله پلیس به مردم است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هفته ناجا فرصتی برای ارائه کارنامه یک ساله پلیس به مردم است

🔺 هفته ناجا فرصتی برای ارائه کارنامه یک ساله پلیس به مردم است

🔹 ایرنا_تهران_ معاون هماهنگ کننده ناجا با تاکید بر لزوم تدوین متون آموزشی و پژوهشی بر مبنای نیاز ماموریتی، گفت:هفته ناجا فرصتی برای ارائه کارنامه یک ساله پلیس به مردم است و بایستی در این هفته برای جلب مشارکت های عمومی به منظور توسعه و تقویت نظم و امنیت پایدار در کشور تلاش کنیم.

ادامه مطلب ...
popup