🔺 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تفاوتی با آموزش‌ و پرورش ندارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تفاوتی با آموزش‌ و پرورش ندارد

🔺 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تفاوتی با آموزش‌ و پرورش ندارد

🔹 مدیر کل آموزش و پرورش قم از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم به عنوان یکی از اجزای اصلی شاکله آموزش ‌و پرورش یاد کرد و گفت: کانون تفاوتی با آموزش‌ و پرورش ندارد، ضمن اینکه این دو نهاد به لحاظ ساختاری و سازمانی در کنار یکدیگر قرار دارند و امیدوارم فاصله میان آنها کمتر از گذشته شود.

ادامه مطلب ...
popup