🔺 کمک به توسعه و آبادانی جزایرخلیج فارس/ارزیابی روند اجرای پروژه‌های مصوب شورای توسعه سواحل مکران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی و حوادث
  • 🔺 کمک به توسعه و آبادانی جزایرخلیج فارس/ارزیابی روند اجرای پروژه‌های مصوب شورای توسعه سواحل مکران

🔺 کمک به توسعه و آبادانی جزایرخلیج فارس/ارزیابی روند اجرای پروژه‌های مصوب شورای توسعه سواحل مکران

🔺 کمک به توسعه و آبادانی جزایرخلیج فارس/ارزیابی روند اجرای پروژه‌های مصوب شورای توسعه سواحل مکران

🔹 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور کمک به توسعه و آبادانی جزایر خلیج فارس را از اولویت‌های اصلی وزارت کشور برشمرد و گفت: در وزارت کشور با توجه به اختیارات و مسئولیت‌ها، پیگیری جدی در این زمینه خواهیم داشت.

ادامه مطلب ...
popup