🔺 درخواست تسهیل بازپرداخت تسهیلات کرونایی جامعه هتلداران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 درخواست تسهیل بازپرداخت تسهیلات کرونایی جامعه هتلداران

🔹 رئیس جامعه حرفه‌ای هتل داران  ایران گفت:با در نظر گرفتن شرایط حاد دو سال گذشته، اگر به درخواست‌ها مبنی بر مناسب‌سازی تسهیلات کرونایی به جهت کمک به تأسیسات گردشگری توجه نشود، وضعیت نامناسب گردشگری همچنان ادامه خواهد یافت،

ادامه مطلب ...
popup