🔺 مردم حتما واکسن کرونا تزریق کنند / عادی‌انگاری نشود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مردم حتما واکسن کرونا تزریق کنند / عادی‌انگاری نشود

🔺 مردم حتما واکسن کرونا تزریق کنند / عادی‌انگاری نشود

🔹 وزیر بهداشت گفت: به مردم تاکید می‌کنیم که حتما واکسن کرونا را تزریق کنند و الان وقت تزریق واکسن است. از مردم می‌خواهیم که عادی انگاری نکنند و شیوه نامه های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری را فراموش نکنند.

ادامه مطلب ...
popup