🔺 توانمند سازی پلیس امنیت اقتصادی با هوشمندسازی سامانه‌ها

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 توانمند سازی پلیس امنیت اقتصادی با هوشمندسازی سامانه‌ها

🔺 توانمند سازی پلیس امنیت اقتصادی با هوشمندسازی سامانه‌ها

🔹 رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با تاکید بر مقابله با قاچاق کالا گفت: هدف گذاری پلیس امنیت اقتصادی بر جلوگیری از قاچاق کالا از طریق مبادی رسمی به همراه هوشمندسازی این پلیس و بهره مندی از بانک جامع اطلاعاتی سایر دستگاه های مسئول کامل می شود.

ادامه مطلب ...
popup